top of page

OM NORDIC SEASON

Vi er en av Nordens største importører av grill, møbel -og belysningsvarer. Bedriften ble etablert i 2005. 

VÅR VISJON

Vi ønsker til enhver tid å kunne tilby produkter som gjenspeiler trender og tradisjoner, og som favner et stort kundesegment. 

 

​BÆREKRAFT

Nordic Season Products er sitt sosiale ansvar bevisst. Vi er derfor medlem av Amfori og jobber tett med alle våre leverandører for å sikre bærekraftig og sikker produksjon – og gode forhold for alle som arbeider hos våre fabrikker.

MILJØPOLITIKK

Nordic Season Products As er et selskap som importerer og videreselger produkter hovedsakelig produsert i Asia. Vårt miljøarbeid er forankret i FNs bærekraftsmål og vi setter søkelys på anstendig arbeid, ansvarlig forbruk og produksjon, å stoppe klimaendringene og å samarbeide for å nå målene.

Vi har høy bevissthet på å forebygge forurensning gjennom reduksjon av emballasje og stimulere til bruk av fornybare ressurser som en del av livsløpet på våre produkter gjennom kontinuerlig samarbeide med våre produsenter og kunder.

KVALITETSPOLITIKK

Vår kvalitetspolitikk skal bidra til at våre produkter og tjenester fremstår profesjonelt utført med en kvalitet som kreves av våre kunder. Gjennom kontinuerlig forbedring skal vi sikre at kundene, ledelsen og den enkelte medarbeider har trygghet for at vi leverer høy kvalitet i alle deler av virksomheten.

  • Vi stiller høye krav til standard på produksjon, produkter og leveringer.

  • Vi skal etterleve lover, forskrifter og etiske retningslinjer.

  • Vi skal dekke krav i NS-EN ISO 9001 og i NS-EN 14001.

  • Vi krever samsvar med Business Social Compliance Initiative (BSCI) eller tilsvarende av våre produsenter.

  • Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av alle prosesser og systemer.

  • Våre ansatte er vår viktigste ressurs.

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.2022. Denne skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Nordic Season Products AS har gjennom mange år hatt fokus på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold gjennom vårt medlemskap i BSCI. Arbeidet er godt forankret i vår bærekraftstrategi, overordnet policy og styrende dokumenter.

amfori-boilerplate-long.png
Kiwa+NA_9001-14001.png
bottom of page