Om oss

Nordic Season Products grundades 2005. Vi har för närvarande 26 anställda på vårt kontor i Kjeller i Lillestrøm och 5 anställda på vårt kontor i Shanghai. Vi har tre huvudkategorier: Grill och uterum, belysning och inredning.

Vision

Nordic Season kommer att vara en ledande aktör inom säsongsbetonade produkter i Norden! Norrmän, svenskar, danskar och finländare kräver kvalitet, funktionalitet, trend och valfrihet. Vi vill träffa din personliga smak och leverera produkter som glädje våra kunder i många år. Vi kommer att arbeta varje dag för att leverera det bästa urvalet!

Hållbarhet

Nordic Season Products är vårt sociala ansvar bevisat. Vi är därför medlem i Amfori och har ett nära samarbete med alla våra leverantörer för att säkerställa hållbar och säker produktion – och goda förutsättningar för alla som arbetar i våra fabriker.

Miljöpolicy

Nordic Season Products As är ett företag som importerar och säljer produkter främst producerade i Asien.

Vårt miljöarbete är förankrat i FN:s hållbarhetsmål och vi fokuserar på anständigt arbete, ansvarsfull konsumtion och produktion, att stoppa klimatförändringarna och att arbeta tillsammans för att nå målen.

Vi har en hög medvetenhet om att förebygga föroreningar genom att minska förpackningar och uppmuntra användningen av förnybara resurser som en del av våra produkters livscykel genom kontinuerligt samarbete med våra tillverkare och kunder.

Ledningen har åtagit sig att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda genom att följa lagar och förordningar, industrirelaterade standarder och genom att uppfylla kraven i 14001.

Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy ska bidra till att våra produkter och tjänster framstår som professionellt utförda med en kvalitet som våra kunder kräver.

Genom ständiga förbättringar ska vi säkerställa att kunder, ledning och den enskilde medarbetaren har förtroende för att vi levererar hög kvalitet i alla delar av verksamheten.

  • NSP ställer höga krav på produktion, produkter och leveranser.
  • Vi måste följa lagar, förordningar och etiska riktlinjer.
  • Vi ska täcka krav i NS-EN ISO 9001.
  • Vi kräver efterlevnad av Business Social Compliance Initiative (BSCI) eller motsvarande från våra tillverkare.
  • Vi är engagerade i ständig förbättring av alla processer och system.
  • Våra medarbetare är vår viktigaste resurs.

Åpenhetsloven

Den norska Åpenhetsloven trädde i kraft 01.07.2022, detta för att främja företags respekt för grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor, samt säkerställa allmänhetens tillgång till information.

På Nordic Season Products AS har vi under många år fokuserat på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor genom vårt medlemskap i BSCI. Arbetet är väl förankrat i vår hållbarhetsstrategi, övergripande policy och styrningsdokument.

Vill du veta mer kan du kontakta oss på info@nordicseason.no

Medlemskap

Left Menu Icon