SmartLight styrer lysene ditt juletre eller dine Build Together lyslenker med et SmartLight Wi-Fi Kit.

Du kan laste ned appen ved å scanne QR kodene på denne siden eller i manualen eller søke etter "Smartlight by Nordic Season".

Viktig!
Ved første gangs oppsett er det viktig at din mobile enhet er koblet opp på 2,4 GHz båndet på ditt hjemmenettverk. Dette er nødvendig for at appen skal kunne finne SmartLight enheten. Når SmartLight Wi-Fi enheten er logget inn i nettverket vil du kunne styre lysene på 2,4 og 5GHz båndet.

Mesh-nettverk!

Mesh-nettverk består av en mesh-ruter og to eller flere mesh-repeatere som skal sørge for lik dekning i hele hjemmet ditt. Disse enhetene kommuniserer seg imellom på 5GHz båndet for optimal hastighet.

Filosofien bak slike nettverk er at de skal være enkle å sette opp og enkle i bruk, noe som gir deg færre muligheter til å overstyre innstillinger.

Noen mesh-nettverk lar deg ikke velge et spesifikt bånd du kan koble deg til. Det veksles mellom 2,4 og 5 GHz etter behov, men viser kun en tilkobling (du ser ikke hvilket av båndene som er i bruk).

Hvilket bånd som velges av din mobile enhet avhenger av avstanden til ruter / repeater som i mange tilfeller vil koble til det båndet som gir høyest hastighet i forhold til signal.

- 5 GHz har kortere rekkevidde i meter og høy hastighet, (opp til ca 4-5 meters avstand).

- 2.4 GHz har lengre rekkevidde og lavere hastighet, (opp til ca. 8-10 meters avstand).

Som tidligere nevnt må du være koblet opp mot 2,4 GHz båndet når du melder SmartLight inn i nettverket ditt første gang.

Hvis du kan velge 2,4 GHz for tilkobling på Mesh-nettverket skal innstallasjon gå greit.

Kan du ikke velge 2,4GHz i appen kan du skru av alle mesh-repeaterne. Hold inne knappen på SmartLight Wi-Fi boksen til den begynner å blinke (punkt 3 forrige side). Beveg deg noen meter unna mesh-ruteren og gå til Settings og Smartconfig i SmartLight appen. Ser du navnet på nettverket ditt kan du legge inn passordet og følge resten av oppsettet. Fungerer ikke dette, prøv å gjenta prosessen med litt lenger avstand til mesh-ruteren. Når oppsettet er ferdig kan du skru på mesh-repeaterne igjen og kontrollere lysene på både 2,4 og 5GHz båndet.

Under kan du laste ned manualer for Smartlight Wi-Fi Kit:
Below you find manual for SmartLight Wi-Fi Kit:

Under kan du laste ned manualer for juletrær med SmartLight:
Below you find manuals for Christmas trees with SmartLight:

Opplever du problemer du ikke finner svar på i manualen, kan du kontakte vår support for mer hjelp.